Trang web đang được kiểm tra để cấp phép, thông tin, hình ảnh có thể sẽ thay đổi


Công ty TNHH Tupperware Việt Nam - Đại diện: Ms. Eppy Rumondang Simamora
Địa chỉ: 288 Pasteur, P.8, Q.3, Tp.HCM - Điện thoại: (08) 38207015 - Email: thongtin@tupperware.com
Số ĐKKD: 411043002184, cấp lần đầu ngày 21 tháng 06 năm 2013 bởi UBND Tp.HCM