Chính sách bảo mật

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đính và phạm vi thu thập thông tin
Công ty TNHH Tupperware Việt Nam không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty, khi bạn liên hệ trao đổi thì thông tin cá nhân website thu thập được sẽ bao gồm : họ tên, địa chỉ, điện thoại, email

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được website này sử dụng trong nội bộ Công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
• Hỗ trợ khách hàng
• Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
• Xử lý yêu cầu mua hàng và cung cấp dịch vụ & thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
• Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách đang ký nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, website chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng yêu cầu, nếu khách hàng yêu cầu gửi vào email: thongtin@tupperware.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH Tupperware Việt Nam
• Địa chỉ: số 288 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
• Điện thoại : (028) 3820 7015
• Website: http://www.tupperware.com.vn
• Email: thongtin@tupperware.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Website này không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm gửi về hộp mail của chúng tôi: thongtin@tupperware.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về (028) 3820 7015
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu website chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Tại website này, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Website cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Website cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau :
• Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
• Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có)
• Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Website hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của website vui lòng liên hệ qua số hotline: (028) 3820 7015 hoặc email: thongtin@tupperware.com. 

Top