Tupperware - Một trong 100 doanh nghiệp tốt nhất tại Mỹ năm 2016

Visual

Tupperware - một trong 100 doanh nghiệp tốt nhất tại Mỹ năm 2016 do tạp chí Forbes bình chọn. Cuộc bầu chọn này được thực hiện bằng các phỏng vấn với hơn 50,000 người lao động tại Mỹ dựa trên 10 tiêu chí bao gồm: lương thưởng, đãi ngộ đối với người lao động, ảnh hưởng của chuỗi cung ứng, đóng góp xã hội, đóng góp về số lượng việc làm được tạo ra trong nước, đóng góp xã hội thông qua sản phẩm, quan hệ với khách hàng, lãnh đạo và đạo đức doanh nghiệp, ảnh hưởng đối với môi trường và quan hệ với nhà đầu tư.

Với định hướng luôn công bằng trong những phát ngôn và trong hành động, đặt trách nhiệm với cộng đồng, khách hàng và đối tác lên hàng đầu cũng như tư duy luôn phát triển và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho cuộc sống, Tupperware Brands nói chung và Tupperware Việt Nam luôn mong muốn cùng người tiêu dùng kiến tạo cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn

Nguồn: http://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/11/30/the-just-100-americas-best-corporate-citizens-in-2016/#6b502323f046

Top